Organizatori

Fundația Cărturești

Fundația Cărturești

a fost înființată în anul 2006 de Nicoleta Dumitru și Șerban Radu, cei doi acționari ai Librăriilor Cărturești. Urmărind susținerea și promovarea valorilor culturale românești, printre proiectele fundației se numără găzduirea în cadrul librăriilor Cărturești și în afara lor a numeroase lansări de carte, seminarii, seri de lectură, concerte, expoziții de fotografie, arhitectură și grafică. Fundația sprijină activ schimburile interculturale, acțiunile pentru protecția mediului și diverse programe ale societății civile, colaborând cu instituții culturale autohtone și internaționale și cu ONGuri cu obiective similare. Unul din cele mai importante proiecte ale fundatiei este Street Delivery, aflat, în 2014, la a 9-a ediție în București, la a 8-a ediție în Timișoara și la cea de-a doua în Iași. Din 2013 Street Delivery a fost înscris în demersul de Responsabilizare Socială demarat de Societal (reţea naţională de ONG-uri) şi, ca urmare a angajamentului său, ediţiile cu numărul 8 și 9 poartă marca Eveniment Responsabil.

Ordinul Arhitecților din România

Ordinul Arhitecților din România

este o organizație profesională cu personalitate juridică de drept privat, apolitică, de interes public, cu patrimoniu și buget proprii, autonomă și independentă, înființată potrivit prevederilor Legii nr. 184/2001, privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată în 23 august 2004. Dintre obiectivele importante ale activității acestei organizații profesionale putem enumera: protejarea și promovarea calității produsului de arhitectură și urbanism, apărarea intereselor membrilor săi în relația cu autoritățile publice din țară, dar și în cadrul organismelor profesionale internaționale, exercitarea profesiei de arhitect potrivit exigențelor specifice domeniului. Ordinul Arhitecților din România, prin activitatea membrilor acestuia, are nobila misiune de a convinge pe orice beneficiar al serviciilor de arhitectură că acestea reprezintă, în primul rând, un act de cultură de interes public, cu implicații urbanistice, economice, sociale și ecologice. Ordinul Arhitecților din România este organizația profesională care promovează competiția, competența, creativitatea în cadrul profesiei, eforturile către o arhitectură durabilă, de înaltă calitate, care să înglobeze soluții tehnologice de ultimă oră, o arhitectură care să se integreze în mediul construit existent respectând natura, resursele, specificul și moștenirea culturală a comunităților. Ordinul Arhitecților din România consideră proiectarea în domeniul arhitecturii și urbanismului ca un proces de sinteză, interdisciplinar, care înglobează efortul intelectual și creativitatea atât a arhitecților cât și a altor specialiști, și se preocupă de relația cu toate componentele care participă la realizarea construcțiilor și dezvoltării edilitare a localităților.